“Peygamberin emrine muhalefet edenler, fitneye ve can yakıcı azaba uğramaktan, korksunlar”

* [Nûr sûresi (24), 63]