Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

* Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6