“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz.”

* Buhâri, Müslim, Ebû Dâvûd