“Mü’min alnının teriyle ölür.”

(Tirmizi, Cenâiz 10)