“ Mü’min, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz.”

(Buhari, Edeb 33)