Ebû Zer radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:
– Bir kimse, bir hayır  yapar da halk bu sebeple onu överse, buna ne buyurursunuz? dediler. O da:
– “Bu, mü’min için peşin bir müjdedir” buyurdu.

* Müslim, Birr 166. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 25