Mü’min kardeşini seven, sevdiğini ona bildirsin!

(Sünen-i Ebî Davut, 2/754)