Mü’min kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.”

(Hâkim, IV, 352; Heysemî, I, 87)