“Sizden, elbisesinin ucuyla da olsa, mü’min kardeşinin kusurunu örtebilen örtsün.”

(Camiu’s Sağir, 8409)