“ Mü’min saftır, kerimdir.
Fâcir, hilekardır, leimdir (alçaktır).”