Her kim sabahleyin “İleyhi’l-Masîr’ e kadar Mü’min suresini ve Âyete’l-Kürsî’ yi okursa, akşama kadar Allah’ ın himayesinde bulunur. Ve her kim bu ayetleri akşamleyin okursa, sabaha kadar Allah’ ın koruması ve himayesi altında bulunur.

(Tirmizi, Fezaili Kur’an: 2)