“Mü’minler ancak kardeştir.”

* Hucurât sûresi (49), 10