“Mü’minler ancak kardeştirler.”

* Hucurât sûresi (49), 10