Ta, sin. Bunlar Kur’an’ın ve apaçık olan Kitab’ın ayetleridir.

Mü’minler için bir hidayet ve bir müjdedir.

Ki onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar, ahirete kesin bilgiyle iman ederler.

Ahirete inanmayanlara gelince; Biz onlara kendi yaptıklarını süslemişiz, böylece onlar, ‘körlük içinde şaşkınca dolaşırlar’.

İşte onlar; en kötü azap onlarındır ve ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır.

Hiç şüphesiz, bu Kur’an, sana, hüküm ve hikmet sahibi olan, (ve herşeyi gerçeğiyle) bilen (Allah’ın) Katından ilka edilmektedir.

(Neml Sûresinin 1-6. Ayetleri)