“Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar.”

* Mâide sûresi (5), 54