“Mü’minlere şefkat ve tevazu kanadını indir.”

* Hicr sûresi (15), 88