Şüphesiz kul,
hayırlı bir iş yaparak Allah katında bir dereceye ulaşamazsa,
Allah onun malına veya çocuklarına bir musibet vererek onu imtihan eder.
Onu daha önceden kavuşamadığı dereceye varıncaya kadar bu musibete sabrettirir.

(Ebu Davud, Caniz: 1)