“Müslüman kardeşine bir sene küs duran kimse, onun kanını dökmüş gibi (vebalde) dir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 47; İbn Hanbel, IV, 219)