“Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.”

* Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23