İnsanlar Allah Resulü’ne (a.s.): “Ey Allah’ın Resulü! Cahiliyette iken yaptığımız kötülüklerden hesaba çekilecek miyiz?” dediler. Allah Resulü: “Muhsin derecesinde müslüman olanlarınız cahiliyetteki kötülüklerinden hesaba çekilmezler. Ancak müslüman olduktan sonra da kötülük yapanlar, hem cahiliyetteki ve hem de müslüman olduktan sonraki kötü amellerinden hesaba çekilirler” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 171