Kim bir müslümanın malını eline geçirmek maksadıyla,
bilerek yalan yere yemin ederse,
Allah’ ın gazabına uğramış olarak O’ nun huzuruna varır.

(Buhari, Ahkam: 30)