Namaz, gözümün nûrudur.”

(Nesâî, Ahmed bin Hanbel)