“Namaz kıldığı hâlde zekât vermeyen kimsenin namazı(nda hayır) yoktur!” 

(Heysemî, III, 62)