Namazda saflarınızı tamamlayınız. Çünkü ben sizi arkamda iken görmekteyim” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 657