“Bizimle onlar arasındaki ayırıcı temel unsur namazdır. Namazı terkeden kimse küfre düşer.”

* Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce