“Biz nankörlük edenden başkasını cezâlandırır mıyız?”

* Sebe’ sûresi (34), 17