Bir gün hanım Müslümanlardan biri kendi eliyle ördüğü bir hırkayı getirip O’na hediye eder. Sırtında yeni hırkasıyla arkadaşlarının arasında mescidde oturmaktadır. Arkadaşlarından biri hırkayı çok beğenir ve Hz. Muhammed (asv)’in herkesçe bilinen cömertliğinden de cesaret alarak,
“Ey Allah’ın Elçisi! Bu ne güzel bir hırka! Bana hediye eder misin?” der. Hz. Muhammed (asv) hiç sesini çıkarmadan ve tavırlarıyla da herhangi bir hoşnutsuzluk ifade etmeden, hırkayı sırtından sıyırır ve ona uzatır.[2]

[2]İmam-ı Kastalani, Mevahib-i Ledüniyye, shf:348.