Kendi kitabını oku; bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter.

(İsra Suresinin 14. Ayeti)