“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”

* Buhârî, Müslim,Ebû Dâvûd, Tirmizî