40 – Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa,
ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,
41 – Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir!

* Nâziât Sûresi