“Kendisini nefsinin cimriliğinden koruyan kimseler kurtulmuştur.”

* Tegâbün sûresi (64), 16