1 – Bütün kuvvetleriyle koşanlar,
2 – Neş’e ve şevkle yürüyenler,
3 – Yüzüp yüzüp gidenler,
4 – Yarışıp geçenler
5 – İşleri düzenleyip yönetenler,
hakkı için ki: kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz.

* Nâziât Sûresi