“Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de Allah’a muhabbetiniz sebebiyle sevin…”

(Tirmizi, Menakıb, 31)