“Sonra, o gün, size verilen nimetten elbette hesaba çekileceksiniz.”

* Tekâsür sûresi (102), 8