Bera’nın (r.a.) anlattığına göre:
Kendileri Allah Resulü’nün arkasında şöyle namaz kılıyorlardı: Allah Resulü (a.s.) başını rükudan kaldırdığı zaman, o alnını yere koymadıkça hiç bir kimseyi (secdeye varmak için) belini büker görmedim. Sonra Allah Resulü’nün arkasındakiler secdeye vararak yere kapanırlardı.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 728