“ALLAH bir kimseyi başkaları üzerine çoban yapmış, o da idaresi altındakilere hile yapmış olarak ölmüş ise, ALLAH ona cennetini kesinlikle haram eder.”

(Buhari, Ahkâm 8)