“Birbirinize bir emânet bırakırsanız, emânet bırakılan kimse o emâneti sahibine versin.”

* * Bakara sûresi (2), 283