“O gün, bazı yüzler ağarır, bazı yüzler de kararır.”

* * Âl-i İmrân sûresi (3), 106