“Hiçbir günde yapılan salih amel, Allah’a, zilhiccenin ilk on gününde yapılan amelden daha sevimli değildir. O günlerde tutulan bir oruç bir yılın orucuna, o gecelerden herhangi birini ibadetle geçirmek Kadir gecesini ibadetle geçirmeye denktir.”
[Tirmizî, Savm, 52 (758); İbn Mâce, Sıyâm, 39]