İbnu Ömer (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav), kişiyi, Müslüman kardeşi kız isteme sırasında iken o kıza talip olmaktan nehyetti,

“ Ne zaman isteyen vazgeçer veya kendine izin verirse, o takdirde talib olabilir.” buyurdu.”

(Buhari, Nikâh 45)