“Öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever.”

* Âl-i İmrân sûresi (3), 134