Ebu Bekre (ra)’ın anlattığına göre, Sicistan’da kadılık yapan oğlu Abdullah’a şöyle yazmıştır:
“ İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zira, ben Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işttim:”
“Kimse, öfkeli iken, iki kişi arasında hüküm vermesin.”