“Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.”

(Zâriyât, 55)