Kıyamet günü Kur’an gelip der ki: “Ya Rabbi, Kur’an ehli olan kimseyi nurunla süslendir.” Bunun üzerine ona bir keramet ve şeref tacı giydirilir.
Kur’an sonra, “Yâ Rabbi, onun süsünü artır.” der. Sonra o şahsa bir şeref elbisesi giydirilir.
Bundan sonra Kur’an, “Yâ Rabbi, ondan râzı ol.” der. Kur’an ehli olan şahıs Allah’ ın rızasına nâil olur, kendisine, “Oku ve yüksel!” denilir. Kur’an’ın her bir âyetine karşılık kendisine derece verilir.

(Darimî, Fezili Kur’an: 1)