Ölçü ve tartı işiyle uğraşanlara şöyle buyurdu:
Siz öyle iki önemli işle meşgul oluyorsunuz ki,
sizden önce gelen milletler
bunlara riayet etmemek yüzünden helak olmuşlardır.

(Tirmizî, Büyu: 9)