“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”

* Müslim, Cennet 83