Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner, biri ise kendisiyle birlikte kalır. Aile çevresi ve malı geri döner; yaptığı işler kendisiyle birlikte kalır.” 

(Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5. Tirmizî, Zühd 46; Nesâî, Cenâiz 52)