“Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.”