Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!”

(Hicr, 99)