“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”

* Hicr sûresi (15), 99